Dědictví, závěti, vydědění

Valná část činnosti notáře se soustředí na dědické právo. Notář
vystupuje jako soudní komisař v dědickém řízení, které vlastně
v první fázi vede a usiluje o jeho nesporné vyřešení a také sepisuje
závěti, listiny o vydědění a o ustanovení správcem dědictví.

Závěť je jediným převodem majetku pro případ smrti připouštěným
českým právem (například darovací smlouva s účinností od
okamžiku smrti je neplatná). Je třeba mít na paměti že je třeba
dodržet zákonem předepsanou formu a obsahové náležitosti
závěti a že opomenutí práv některých dědiců (zletilé a nezletilé
děti) mohou znamenat částečnou neplatnost závěti. Vzhledem
k tomu, že když tyto vady později vyjdou v dědickém řízení najevo,
bývá již pozdě je napravovat lze doporučit vyhledaní odborné
pomoci. Notář za Vás tyto problémy vyřeší a navíc je jím sepsaná
závěť bezpečně uložena u něj a zároveň umístěna do Centrální
evidence závětí, což zajišťuje, že závěť nebude zničena ani
ztracena. Závěť lze kdykoli změnit nebo odvolat a nová závěť
nahrazuje starší.

Ze zákonempředepsaných důvodů (neposkytnutí pomoci
zůstaviteli, trvalý nezájem o zůstavitele, odsouzení pro trestný čin
k trestu odnětí svobody nejméně na 1 rok, trvale nezřízený život)
může zůstavitel nechat sepsat listinu o vydědění, kterou jeho
potomek přijde o právo dědit jeho majetek.

553 718 298
koziakova@notar-opava.cz

PO - ČT: 7:30 - 17:00
PÁ: 7:30 - 16:00

U Pošty 249/4,
Opava, 74601

©2013 Notářská kancelář JUDr. Hany Kožiakové