Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

Velmi populární jsou v současnosti smlouvy, které upravují majetkové
poměry mezi manželi nebo snoubenci pro případ uzavření manželství.
V základní rovině jde o úpravy rozsahu společného jmění manželů
(společný majetek) a to jeho zúžením (společný majetek se stává
výlučným majetkem někoho z manželů) případně rozšířením, které
je ale v praxi spíše vzácné. Zúžit i rozšířit lze společné jmění
manželů jak o konkrétní předměty, tak i obecně určené hodnoty
do budoucna. Zúžit společné jmění manželů je možné až na obvyklé
vybavení domácnosti, které je vždy společné.
Účelem je zpravidla ochrana některého z manželů před negativními
majetkovými důsledky rozvodu, zachování jeho vlivu na většinu majetku
manželů, předejít složitému vypořádávání společného jmění po zániku
manželství, nebo ochrana před riziky podnikání jednoho z manželů.

Dále je také možné vyhradit vznik společného jmění manželů
(opět až na obvyklé vybavení domácnosti) ke dni zániku manželství,
kdy společné jmění vznikne v zákonném rozsahu, jen aby bylo ihned
vypořádáno. Tyto smlouvy ale nebývají časté.

553 718 298
koziakova@notar-opava.cz

PO - ČT: 7:30 - 17:00
PÁ: 7:30 - 16:00

U Pošty 249/4,
Opava, 74601

©2013 Notářská kancelář JUDr. Hany Kožiakové