Obchodní společnosti

Těžištěm činnosti notáře jsou služby poskytované obchodním
společnostem. Zakladatelské dokumenty společností s ručením
omezeným nebo akciové společnosti musí být učiněny formou
notářského zápisu. Tato forma je požadována i pro zásadní změny
týkající se společností jako je například změna výše základního
kapitálu, či změna společenské smlouvy. Rovněž i další úkony orgánů
společnosti a jiné listiny u kterých to zákon přímo nevyžaduje mohou
být na požádání sepsány notářským zápisem.

Další službou v této oblasti je poskytování výpisů z obchodního
rejstříku přímo u notáře, čímž odpadá nutnost požadovat
je po rejstříkovém soudu.

Rádi vám v této oblasti poskytneme komplexní služby počínající
předběžnými konzultacemi v nichž Vám nabídneme řešení vaší situace
až po podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, kterým zpravidla
celý proces končí.

Není-li počet účastníků příliš vysoký, zajistíme valnou hromadu,
schůzi společníků a podobně ve svých prostorách též po organizační
a technické stránce.

553 718 298
koziakova@notar-opava.cz

PO - ČT: 7:30 - 17:00
PÁ: 7:30 - 16:00

U Pošty 249/4,
Opava, 74601

©2013 Notářská kancelář JUDr. Hany Kožiakové