Ověřování a osvědčování

Na počkání provádíme ověřování pravosti Vašeho podpisu (vidimace)
a shodu opisu nebo kopie listiny s originálem (legalizace).
U cizojazyčných listin je zapotřebí překlad licencovanéhopřekladatele,
který pro Vás u světově rozšířených jazyků zajistíme do několika dnů.

Bude-li třeba listinu předložit v zahraničí, poradíme Vám,
zda je zapotřebí apostilace či superlegalizace a poskytneme Vám
kontaktní informace státního orgánu pověřeného k provedení tohoto
úkonu, případně jeho provedení v přiměřené lhůtě sami zajistíme.

Na požádání můžeme také sepsat notářský zápis o osvědčení
právně významných skutečností, který slouží jako doklad o existenci
a povaze skutkových dějů, které mohou být významné
pro posouzení nejrůznějších právních otázek.

553 718 298
koziakova@notar-opava.cz

PO - ČT: 7:30 - 17:00
PÁ: 7:30 - 16:00

U Pošty 249/4,
Opava, 74601

©2013 Notářská kancelář JUDr. Hany Kožiakové