Správce dědictví

Pro případ smrti je možné ustanovit správce dědictví, který bude
samostatně pečovat o majetek zůstavitele po jeho smrti pečovat
do okamžiku, než jej nabudou dědicové. Listina o ustanovení správce
dědictví musí být sepsána ve formě notářského zápisu a jedná
se o unikátní nástroj, jak zabránit majetkovým škodám vzniklým
z nemožnosti pečovat o majetek v období těsně po smrti zůstavitele.
Mezi veřejností rozšířený názor, že obdobného účinku je možné
dosáhnout udělením plné moci není správný, neboť plná moc
úmrtím zplnomocnitele zanikne.

Správce dědictví je institut obzvláště vhodný pro podnikatele,
obchodníky s cennými papíry a další skupiny osob, na jejichž majetku
může vzniknout rychle značná škoda, není-li spravován ale i pro jiné
osoby, které chtějí mít jistotu, že bude s jejich majetkem
po smrti dobře naloženo.

553 718 298
koziakova@notar-opava.cz

PO - ČT: 7:30 - 17:00
PÁ: 7:30 - 16:00

U Pošty 249/4,
Opava, 74601

©2013 Notářská kancelář JUDr. Hany Kožiakové