Zástavní smlouvy a rejstřík zástav

Velmi oblíbenou formou zajištění závazků je zřízení zástavního práva.

Forma notářského zápisu je povinná pro zástavní smlouvy
k nemovitým věcem které nejsou evidovány v katastru nemovitostí
(například samostatně stojící sklep) k věcem hromadným (knihovna
včetně obsahu, podnik), k souboru věcí a movitým věcem, které
nemají být odevzdány zástavnímu věřiteli.

Pochopitelně i v ostatních případech Vám rádi zástavní
smlouvu sepíšeme.

Všechny zástavní smlouvy sepsané u notáře jsou vedeny v rejstříku
zástav, který umožňuje rychlé zjištění, zda již nebyla věc dříve
zastavena. U věcí pro něž je povinně stanovena pro zástavní smlouvu
forma notářského zápisu má tato evidence klíčový význam, jinde
musí být brána spíše jako indikativní nástroj.

553 718 298
koziakova@notar-opava.cz

PO - ČT: 7:30 - 17:00
PÁ: 7:30 - 16:00

U Pošty 249/4,
Opava, 74601

©2013 Notářská kancelář JUDr. Hany Kožiakové